Ystafelloedd i'w Llogi


Yr Ystafell gynhadledd a'r ystafell gyfarfod

Yma yn Yr Hen Lyfrgell gallwn gynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau cyfarfod, cynadledda a digwyddiadau i'w llogi mewn lleoliad unigryw yng nghanol y brifddinas. Ar gael saith diwrnod yr wythnos gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych gerllaw dyma'r lleoliad perffaith ar gyfer unrhyw ddigwyddiad corfforaethol neu gymunedol.

Mae ein hystafell gynhadledd urddasol yn dal hyd at 120 o bobl ac yn addas ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd staff, lansiadau, hyfforddi, partïon a chyngherddau. Os am gyfarfod llai neu ofod ychwanegol mae ein hystafell gyfarfod olau braf yn dal hyd at 30 o bobl mewn arddull ystafell fwrdd.

Gydag offer clywedol, system sain, sgrin a thaflunydd a llawer mwy mae ein hoffer a'n gwasanaeth digwyddiadau o'r radd flaenaf. Mae ein tîm digwyddiadau yn brofiadol a chroesawgar ac yn barod i'ch cefnogi a'ch cynghori beth bynnag fo'ch gofynion.

Gallwn hefyd, am gost ychwanegol, gynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg ar gyfer unrhyw ddigwyddiad wedi ei ddarparu gan dîm arbenigol Caerdydd Ddwyieithog.


"Diolch yn fawr am ddarparu'r lleoliad perffaith ar gyfer ein diwrnod staff. Roedd yr Ystafell Gynhadledd yn un delfrydol ar gyfer ein hyfforddiant - golau, cyfforddus a digon o le i ni wahanu mewn i grwpiau llai. Roedd cael yr Ystafell Gyfarfod ychwanegol a'r caffi hyfryd yn wych er mwyn cael ardaloedd allanol i adlewyrchu. Roedd pawb wedi mwynhau'r ciniawau ac yn gwerthfawrogi'r cyffyrddiadau bach fel y bara brith, cacennau cri a'r defnydd o gynnyrch o Gymru.

Diolch hefyd am weithio'n galed i ymateb i'n hanghenion a'n newidiadau munud olaf i'n hamserlen. Doedd dim yn ormod o drafferth i chi - nol 'flip-chart' ychwanegol, darparu taflunydd arall, darparu ardal arall ar gyfer cyfweliad gyda chleient - hyd yn oed cytuno i dynnu llun ohonom i gyd! Fe wnaethoch chi yn sicrhau bod ein digwyddiad yn llwyddiant drwy ddarparu croeso cynnes Cymreig yn lleoliad hyfryd Yr Hen Lyfrgell."

Carol Jones, The Audience Agency

“Diolch i staff y ganolfan am bob cefnogaeth ar y noson - roeddem yn hapus iawn gyda'r ymateb a'r cyfleusterau yn yr Hen Lyfrgell.”

  Cefin Campbell, Barn