Darllenwch ein cylchlythyr!


Digwyddiadau


DAWNSWYR BACH

22/04/2017
@09:30 - 10:15

Clwb Dawns Menter Caerdydd i blant 4-7 oed. Pob dydd Sadwrn am 10 wythnos. £36

DRAMA BACH

22/04/2017
@10:15 - 11:15

Clwb Drama Menter Caerdydd i blant 4-7 oed. Pob dydd Sadwrn am 10 wythnos. £40

Gwasanaethau Eraill

Mae nifer o wasanaethau proffesiynol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn Yr Hen Lyfrgell gan gynnwys cyfieithu a cyfathrebu

AMGUEDDFA STORI
CAERDYDD

Dewch i ddarganfod sut y
datblygodd Caerdydd
o fod yn dref farchnad fechan
yn yr 1300au i fod yn un o borthladdoedd mwyaf
yr 1900au i’r brifddinas
cosmopolitan sydd
gennym heddiw.TWITTER